​Узкоспециализирана клиника

Узкоспециализирана клиника

Европейски център за простата е най-големият специализиран урологичен център в Европа, специализиращ се в лечението на доброкачествени и злокачествени тумори на простатната жлеза. Всяка година, ние приемаме за лечение на стотици пациенти от всички краища на света. Нашата клиника се намира в град Гронау в Западна Германия.

Най-новите технологии и оборудване

Нашият център използва най-новите методи на лечение на простатата. При лечението на рак на простататната жлеза се използва минимално инвазивна робот-асистирана щадяща нервите техника Da Vinci. Нашият център има три робот-инсталации от най-новото поколение Da Vinci® Xi.

Опитните професионалисти

Екипът на Европейския център за простатата се състои от най-добрите онколози, хирурзи, ръководени от д-р Й.Витта, които ежедневно работят в полза на пациента и имат голям опит урологични операции, които в нашата клиника са проведени повече от 8000, 7000 от които са за простатата.

Официални независими статистически данни показват, че следоперативните резултати, като например спазването на въздържанието и потентността при пациентите, лекувани в Европейския център за простатата, един порядък са по-високи от тези на пациенти, лекувани в други урологични институции в Европа.

Хирург-онколог д-р Йорн Вит

Д-р Йорн Вит се счита днес един от най-опитните специалисти в Европа за лечение на рак на простатата в робот-асистирана инсталация на Da Vinci. Д-р Вит лично е извършил над 4000 операции на простатната жлеза.

Придружаване

Когато се регистрирате за лечение в клиниката ни, за всеки пациент се назначава лично мениджър-координатор, който е отговорен за пациента от началото до края. Мениджърите са отговорни за първоначалното разглеждане на медицинската документация, те поемат ангажимента за превод на медицинските документи, транспорт, престой и лечение в клиниката. Мениджърът винаги е наясно със ситуацията на отделния пациент и е готов да отговори на всички въпроси.

Ценообразуване

Всички посочени цени на уебсайта са фиксирани и включват организирането на престоя и трансера на пациента и придружаващото го лице, цялата необходима предварителна оперативна проверка, лечение, включително и престой в частна стая и неограничена (в рамките на лечението) подкрепа от висококвалифициран координатор (преводач), който решава всички организационни въпроси и окончателно съгласуване с уролога.

Регистрация за лечение на рак и ДХП

Ние осъзнаваме, че мъжът, когато се сблъсква с болестта на простатната жлеза, иска възможно най-бързо да започне лечение и да забрави за заболяването, така че ние винаги се стремим да гарантираме прегледът на медицинското досие и да определим дата за лечение на пациент в кратък период.

Предимствата от лечение на рак и ДХП в Европейския център за простатата

Доверявайки се лечението на служителите в Европейския център за простатата, Вие ще получите не само високо качество на медицинска помощ в най-големия високоспециализиран урологически центъра на Европа, индивидуален подход към проблема си / болест, но и увереността, че финансовата страна нямада Ви изненади. Ние също така се грижим за организационната част на лечението за всеки пациент и придружаващите лица.